De kapel

Deze ruimte werd de kapel genoemd vanwege de vorm van de ramen die kerks aandoen. In deze kapel zie je drie gangen naast elkaar. De twee buitenste gangen zijn 80 meter lang. Aan de buitenzijden van deze gangen liggen de dienst- en slaapvertrekken.

De middelste gang loopt naar de toren. Bovenop de toren heeft de geschutskoepel gestaan.

Links en rechts in de kapel waren de kamers van de commandant en zijn officieren en vanuit de kapel hadden ze een goed overzicht wat er zich in de gangen afspeelde.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd de ruimte van de kapel grotendeels ingenomen door een duivenhok voor ongeveer 100 duiven, deze werden gebruikt om berichten over te vliegen naar het militaire hoofdkwartier in Amsterdam. Het deel van het raam waar de tralies ontbreken was de in en uitvlieg opening voor de duiven.

Het bekijken waard

The Chapel

This place was called the chapel because of the ecclesial shape of the windows. From this place, you have a view on three corridors, the two corridors on the left and right side are 80 meters long. Situated on the outsides of these corridors are the service and sleeping quarters. The middle corridor runs towards the tower where the turret stood on top. Left and right in the chapel were the commander’s and his officers rooms, and from the chapel they had a good overview of what went down in the corridors. During the First World War, the chapel space was largely taken up by a pigeon loft for around 100 pigeons. These were used to fly messages across to the military headquarters in Amsterdam. The part of the window where the bars are missing was the in and out flying route for the pigeons.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture