Hoofdingang

Dit was de enige ingang van het fort. Alle manschappen en materialen kwamen hier binnen of verlieten het fort via deze ingang. De ingang is gelegen in de droge gracht die alleen toegankelijk was via een trap langs de wand van de gracht.

In de hal van het fort zijn gedenkstenen aangebracht in de muren. De rechter steen is ter herinnering aan de militaire ontwerpers van het fort, de militaire toezichthouders tijdens de bouw en de hoofdaannemer Boshouwers. De linker steen is een eerbetoon aan koning Willem III. Die zou het fort in augustus 1888  in dienst stellen. Maar vanwege een ernstige ziekte van de koning werd zijn taak over genomen door vier hoge officieren, vergezeld door hun vrouwen.

Het bekijken waard

Main entrance

This was the only entrance to the fort. All of the troops and materials entered or left the fort through this entrance. The entrance is situated in the dry moat which was only accessible through stairs along the wall of the moat.

In the fort’s hallway there is a monumental stone on the left and right side. The right side stone is in remembrance of the fort’s military designers, the military supervisors during the build and the contractor Boshouwers. The left side stone is in remembrance of King William III. He would put the fort into service in August 1888. But because the King became seriously ill, his task was taken over by four high officers accompanied by their wives.

Picture
Picture
Picture
Picture